Na ontvangst van de door u ingevulde inschrijving sturen wij u een contractformulier toe. Het contractformulier stuurt u ondertekend terug naar ons postadres.

Zodra wij dit ondertekende contract van u hebben ontvangen staat uw kind officieel bij ons ingeschreven. Door ondertekening van het contract verklaart (verklaren) de ouder(s) en/of verzorger(s) op de hoogte te zijn van de inhoud van het informatieboekje en deze te aanvaarden.

Wanneer er sprake is van een wachtlijst kunnen wij uw kind(eren) op de wachtlijst plaatsen; u ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij geven broertjes of zusjes van kinderen die al op Zie Uit! zitten voorrang bij de plaatsing.

Schrijf uw kind(eren) meteen in

Op alle inschrijvingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bekijk de Algemene Voorwaarden

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Lees meer over uw privacy