Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een contractformulier toe. Het contractformulier stuurt u ondertekend terug naar ons postadres.

Zodra wij dit ondertekende contract van u hebben ontvangen staat uw kind officieel bij ons ingeschreven. Door ondertekening van het contract verklaart (verklaren) de ouder(s) en/of verzorger(s) op de hoogte te zijn van de inhoud van het informatieboekje en deze te aanvaarden.

Wanneer er sprake is van een wachtlijst kunnen wij uw kind(eren) op de wachtlijst plaatsen; u ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij geven broertjes of zusjes van kinderen die al op Zie Uit! zitten voorrang bij de plaatsing.

Wilt u alle velden invullen? Dan kunnen wij snel met uw aanvraag aan de slag. Wanneer wij het volledig ingevulde inschrijfformulier van u hebben ontvangen ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van ons.