Onze Visie

Wij zijn een christelijke kinderopvang waar wij kinderen opvangen wanneer de ouder(s)/verzorger(s) andere bezigheden hebben zoals werk of studie.
Wij willen aan de kinderen meegeven wat er in de Bijbel staat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook voor en na schooltijd in een omgeving zijn waar de liefde van God de grondtoon van het bestaan is. Wat ze in deze jaren leren, juist in de geloofsbeleving, is de basis voor hun gehele leven waarin steeds keuzes moeten worden gemaakt.

Ieder kind is uniek, door God geschapen met zijn eigen speciale talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen zijn, zich te ontspannen en te ontwikkelen. Kinderen hebben enerzijds liefde en aandacht nodig om te ‘groeien en te bloeien’ en anderzijds hebben zij richtlijnen nodig in de omgang met anderen.

Kinderen bij BSO Joy Houten schilderen

Onze Organisatie

Zie Uit eigenaar Lysette Pauw

Professioneel en gezellig met persoonlijke aandacht voor het kind

Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers proberen een gezellige sfeer en uitdagende ruimte te creëren waardoor het kind zich op zijn gemak voelt en naar hartenlust kan spelen.

Daarnaast geven we de kinderen persoonlijke aandacht waardoor het kind zich gewaardeerd weet en zich veilig en geborgen voelt. Elke dag worden er uitdagende activiteiten aangeboden aan de kinderen. Wij werken vanuit de christelijke normen en waarden. Iedereen is bij ons van harte welkom!

Wie is de eigenaar?

Om een klein beetje een beeld te krijgen hoe onze organisatie is ontstaan vertel ik dat graag.

Ik ben Lysette Pauw, getrouwd met Jeroen en moeder van 4 kinderen. In 2010 is het idee ontstaan om een Christelijke BSO te starten in Waddinxveen. Na jaren ervaring in de kinderopvang wilde ik graag een BSO waar de liefde van God doorgegeven mocht worden. Waar iedereen welkom zou zijn maar waar wel de normen en waarden van het Christelijke geloof een rode draad door de opvang zou zijn. Dankbaar was ik toen er al vrij snel een locatie was waar we konden starten!

In november 2010 opende de BSO in Waddinxveen haar deuren! In 2017 kwam daar Kinderdagverblijf Davi in Moordrecht bij.

Geweldig als je merkt dat de keuze die je heb gemaakt zo gezegend mag worden.

Gelukkig sta ik er niet alleen voor! Een super leuk team van medewerkers op de groep en een aantal mensen die mij achter de schermen bijstaan. Ongelooflijk dat ik voor dat alles de kracht krijg om dit te leiden naast mijn gezin!

Aan Hem zij al de dank en eer!

Vacatures

Gediplomeerde medewerkers gevraagd! Neem contact op.

Wil je weten met welke diploma’s je kan werken in de kinderopvang?

Bekijk het overzicht