Hier vind je een overzicht met welke opleidingen en diploma’s je kan werken in de kinderopvang.

Zowel kinderdagverblijf als BSO

MBO

 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Pedagogisch Werker Niveau 3
 • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker Niveau 4
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Medewerker 3 Kinderopvang
 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang
 • Onderwijsassistent – Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)

En andere beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheopleiding, zoals:

 • A-Verpleegkundige
 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • Akte Hoofdleidster Kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Arbeidstherapie (AT)
 • B-Verpleegkundige
 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Extramurale Gezondheidszorg
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderbescherming A
 • Kinderbescherming B
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kinderverzorgster (KV)
 • Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending
 • Kultureel Werk (KW)
 • Leidster Kindercentra (LKC)
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociale Arbeid (SA, SAII of SA2)
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD)
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW)
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1)
 • Vakopleiding Leidster Kindercentra
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) Richting Kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde B
 • Verpleegkunde Z
 • Verpleegkundige
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP)
 • Verzorgende (VZ Niveau 3 of VZ lang)
 • Verzorgende Beroepen (VZ)
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • Verzorging (VZ)
 • Z-Verpleegkundige

HBO

 •  Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Docent Dans
 • Docent Drama
 • Educatieve therapie (Mikojel)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en opvoeding
 • Kreatief Edukatief Werk
 • Kunstzinnige therapie
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleidng Verzorging/Huishoudkunde
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogische Academie
 • Verpleegkunde

De BSO

MBO

 • Sport- en Bewegingsleider (Niveau 3)
 • Sport- en Bewegingscoördinator (Niveau 4)
 • Sport en Bewegen (Niveau 3 en 4)

HBO

 • Leraar Lichamelijke Oefening (ALO)
 • Sport en Bewegen
 • Een Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)

Opleiding (nog) niet afgerond?

Heb je je opleiding (nog) niet afgerond? Dan mag je in de volgende gevallen toch als pedagogisch medewerker aan de slag:

 • Je hebt een overgangsbewijs naar het 4e leerjaar van de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO)
 • Je volgt één van de bovenstaande HBO-bachelors in deeltijd en je hebt minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding behaald en minimaal 1 jaar relevante stage- en of werkervaring.