Naschoolse opvang

De NSO is iedere dag vanaf dat de school uit gaat op de reguliere schooltijden tot 18:00 uur open (op woensdag zijn wij gesloten en vrijdag open vanaf 11:45 uur). De kinderen worden door ons van school opgehaald: gezellig lopend wat betreft de scholen in de omgeving van onze locatie en de kinderen van de scholen wat verderaf gelegen worden met de auto gehaald. Na het drinken kiezen de kinderen of ze meedoen met de begeleide activiteit of dat ze iets anders zelf gaan doen. De oudere kinderen kunnen ook hun huiswerk doen en een pedagogisch medewerker kan eventueel hierin ondersteuning bieden. Een terugkomende activiteit is het luisteren naar een verhaal en met elkaar zingen. Om 18:00 uur sluit de NSO en zijn alle kinderen ook echt opgehaald.

Vakantieopvang

In de vakantie zijn we op de BSO in Waddinxveen vanaf 8:00 uur open (wij bieden tijdens schoolweken geen VSO aan). De pedagogisch medewerkers bieden begeleide activiteiten aan, de kinderen kunnen kiezen om hier aan mee te doen of dat ze iets anders gaan doen. Ook hier is een terugkomende activiteit het luisteren naar een verhaal en met elkaar zingen. Om 18:00 uur sluit de BSO en zijn alle kinderen ook echt opgehaald.

Voorschoolse opvang

Helaas bieden wij geen VSO aan.

Let Op!

Niet gebruikte uren van een plaatsingsovereenkomst opvang komen te vervallen. U kunt dus niet sparen voor opvang in de toekomst omdat dit administratief en roostertechnisch niet te realiseren is.