Naschoolse opvang

De NSO is iedere dag vanaf dat de school uit gaat op de reguliere schooltijden tot 18:30 uur open (op woensdag en vrijdag vanaf 11:30 uur) (op woensdag zijn wij zelfs de hele dag open wanneer uw kind geen school heeft). De kinderen worden door ons van school opgehaald: gezellig lopend wat betreft de scholen in de omgeving van onze locatie en de kinderen van de scholen wat verderaf gelegen worden met de auto gehaald. Na het drinken kiezen de kinderen of ze meedoen met de begeleide activiteit of dat ze iets anders zelf gaan doen. De oudere kinderen kunnen ook hun huiswerk doen en een pedagogisch medewerker kan eventueel hierin ondersteuning bieden. Een terugkomende activiteit is het luisteren naar een verhaal en met elkaar zingen. Om 18:30 uur sluit de NSO en zijn alle kinderen ook echt opgehaald.

Vakantieopvang

In de vakantie zijn we op de BSO in Waddinxveen vanaf 7:30 uur open (met de vroege-VSO op de BSO in Waddinxveen zelfs vanaf 7:00 uur wanneer de planning dit mogelijk maakt). De pedagogisch medewerkers bieden begeleide activiteiten aan, de kinderen kunnen kiezen om hier aan mee te doen of dat ze iets anders gaan doen. Ook hier is een terugkomende activiteit het luisteren naar een verhaal en met elkaar zingen. Om 18:30 uur sluit de BSO en zijn alle kinderen ook echt opgehaald.

Voorschoolse opvang

De VSO op de BSO in Waddinxveen is vanaf 7:30 uur open tot 8:45 uur (tevens vroege-VSO op de BSO in Waddinxveen van 7:00 tot 7:30 waarbij afname per kwartier mogelijk is wanneer de planning dit mogelijk maakt). (Let op: wij bieden alleen VSO aan wanneer er op de betreffende dag tevens NSO wordt afgenomen.) Tijdens de VSO mogen de kinderen vrij spelen, een spelletje doen met de pedagogisch medewerker of gewoon rustig bijkomen van een heerlijke nachtrust.

Let Op!

Niet gebruikte uren van een plaatsingsovereenkomst opvang komen te vervallen. U kunt dus niet sparen voor opvang in de toekomst omdat dit administratief en roostertechnisch niet te realiseren is.